KATALOG BUKU

5Pengarang : Fathor Rasyid
Penerbit : NAILA PUSTAKA
File : download disini
11Pengarang : Anis Humaidi * Evi Mualifah * Masnun Tahir * Asliah Zainal * Rubaidi
Penerbit : MAGHZA PUSTAKA
File : download disini
Untitled 3Pengarang : Dr. H. Anis Humaidi, M. Ag
Penerbit : STAIN Kediri Press
File : download disini
UntitledPengarang : Bambang Yudi Cahyono & Rohmani Nur Indah
Penerbit : LKIS
File : download disini
Untitled 3Pengarang : Ahmad Sholihuddin, M.Pd, MA
Penerbit : STAIN Kediri Press
File : download disini
UntitledPengarang : Dra. Nurul Hanani, M.HI
Penerbit : STAIN Kediri Press
File : download disini

4Pengarang : Prof. Fauzan Saleh, Ph.D
Penerbit : Nadi Pustaka dan STAIN Kediri Press
File : download disini

7Pengarang : M. Solahudin
Penerbit : Nous Pustaka Utama
File : download disini
5Pengarang : M. Solahudin
Penerbit : Nous Pustaka Utama
File : download disini
11Pengarang : M. Solahudin
Penerbit : Nous Pustaka Utama
File : download disini
Untitled 3Pengarang : Dr. Khamim, M.Ag
Penerbit : STAIN Kediri Press
File : download disini
UntitledPengarang : Dr. A. Khalil Thahir, M.HI.
Penerbit : LKIS
File : download disini

4Pengarang : Prof. Fauzan Saleh, Ph.D
Penerbit : Nadi Pustaka dan STAIN Kediri Press
File : download disini

7Pengarang : M. Solahudin
Penerbit : Nous Pustaka Utama
File : download disini
8Pengarang : M. Solahudin
Penerbit : Nous Pustaka Utama
File : download disini
9Pengarang : M. Solahudin
Penerbit : Nous Pustaka Utama
File : download disini