PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

DSC00988

Prodi Pendidikan Agama Islam Program Pascasarjana STAIN Kediri diketuai oleh Dr. H. Anis Humaidi, M.Ag.